• Teklif.in sitesinde hazırlanan tüm teklifler, Ticaret kanununun 'Ticari Sırların Korunması' ile ilgili maddeleri kapsamında tamamen gizli tutulacaktır.
 • Teklif.in sitesinde hazırladığınız tekliflerde yer alan ürünlerin teklif fiyatlarının haksız rakabet yaratmasından doğan tüm yasal sorumluluk, teklifi hazırlayan kişiye aittir.
 • Teklif.in sitesinin verdiği hizmetleri hukuka aykırı şekilde kullananların ortaya çıkardığı tüm yasal sorumluluk, teklifi hazırlayan kişiye aittir.
 • Teklif.in sitesi, Teklif.in sitesinden hizmet alan kişilerin, üyelik bilgilerini T.C. mahkemeleri ve T.C resmi kurumları ile paylaşma hakkını saklı tutar.
 • Hazırlanan tekliflerin yazdırılabilir ve online versiyonları sadece hazırlayan tarafından dağıtılabilecektir.
 • Sistemde kullanıma hazır olanlar ürünlerin; resimleri, teknik özellikleri ve ürün adlarının doğruluğu - güncelliği hakkında teklif.in sitesi hiçbir garanti vermemektedir.
 • Sistemde kullanıma hazır olan ürünlerin; markaları veya ithalatçıları veya üreticileri ile teklif.in sitesinin herhangi bir ticari veya beşeri ilişkisi bulunmamaktadır.
 • Teklif.in sitesi, sistemde kullanıma hazır olan ürünlerin; değiştirilmesi, yenilenmesi veya tamamen kaldırılması hakkını saklı tutar.
 • Sistemde hazırlanan teklifler en fazla 3 kere değiştirilebilmektedir.
 • Sistemde hazırlanan teklifler en fazla 3 kere SMS ile gönderilebilmektedir.
 • Sstemde hazırlanan teklifler en fazla 3 kere E-posta ile gönderilebilmektedir.
 • Sistemde hazırlanan teklifler PDF formatı şeklinde sınırsız indirilebilmektedir.
 • Teklif.in sitesi, teklif hazırlama hizmeti almanızı korumak koşuluyla sistemin tamamında yenileme-değiştirme yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 • Teklif.in sitesinde hazırladığınız ve kaydettiğiniz her teklif 1 krediye karşılık gelmektedir ve kredi birim fiyatları alım adetine ve ödeme şekline göre farklılık göstermektedir.
 • Teklif.in sitesi kredi birim fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Teklif.in sitesi gerekli gördüğü hallerde üyelik dondurma hakkını saklı tutar.
 • Teklif.in sitesi gerekli gördüğü hallerde üyelik iptal etme hakkını, henüz kullanılmamış kredilerin satın alım birim tutarının toplamını geri ödemek koşuluyla saklı tutar.